Socjoterapia dzieci i młodziezy

Dowiedz się więcej!

Socjoterapia zajmuje swoje miejsce między pedagogiką a psychologią. Zajęcia tego typu w głównym zamierzeniu opierają się na podnoszeniu kompetencji społecznych, jednakże proces ten działa pod warunkiem zdobycia dodatkowych umiejętności, które budują między innymi poczucie własnej wartości. Socjoterapia ma również głębszy, terapeutyczny wymiar. Dopuszcza w swej formie terapię indywidualną. W miarę potrzeb uczestników, zajęcia mogą mieć charakter bardziej terapeutyczny aniżeli rozwojowy.

Zakres zajęć socjoterapeutycznych

Główne metody pracy

Trenuj swój umysł i ciało. Pamiętaj, że życie to rozwój!

Aby proces rozwoju uczestnika zajęć przebiegał spójnie i harmonijnie, zaleca się uczestnictwo we wszystkich treningach.